Diving Club

Wakacje z wushu 2017

Tegoroczna edycja zajęć wakacyjnych odbyła się pod hasłem "Bezpieczne wakacje". W ramach wycieczek pierwsze kroki skierowaliśmy do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 mieszczącej się w Gdyni Chyloni. Za przygotowanie naszej wizyty skłądamy ogromne podziękowania Dowódcy jednostki Panu bryg. Andrzejowi Mazurowi. Panowie strażacy wykazali się niebywałą cierpliwością i niespotykanym podejściem do dzieci. Wyjaśnili dogłębnie na czym polega ich praca, oprowadzili nas po zakamarkach swojej bazy oraz dokonali prezentacji wykorzystywanego sprzętu. Były to samochody, sprzęt do ratowania życia, wyciągania poszkodowanych z zakleszczonych miejsc, a na deser każdy mógł wczuć się w rolę strażaka zakładając pełen ubiór oraz siknąć z armatki wodnej. Kolejna wycieczka to wyjazd do Grodziska w Sopocie. Tutaj zwiedziliśmy replikę grodu, uczyliśmy się strzelać z łuku, braliśmy udział w kilku konkursach (m. in. bieg wojownika) a na deser zrobiono dla nas ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.
Nawiązując do hasła naszych zajęć zaprosiliśmy ratowników medycznych, którzy oprócz prezentacji karetki i jej wyposażenia przeprowadzili warsztaty pierwszej pomocy. Nielada gratką były warsztaty chemiczne, na których badaliśmy napięcie powierzchniowe cieczy, udowadnialiśmy, że ciecze o różnej gęstości się nie mieszają, wytwarzaliśmy tlenek węgla (IV) (dwutlenek węgla), którym dmuchaliśmy balony oraz uczyliśmy się wykonywać podstawowe czynności laboratoryjne. Dodatkowo uczyliśmy się języka angielskiego. Treningowo zajmowaliśmy się shaolińskimi ćwiczeniami podstawowymi Qi Ben Gong oraz nauką i doskonaleniem pierwszej formy Chang Quan wg Europejskiej Federacji Wushu.

                                

                

                

                

                

                

                Alicja Brzozowska
Krzysztof Brzozowski

Wróć do spisu relacji