Shaolin Kung Fu

Informacje dla rodziców

Kung fu / wushu to chińska sztuka walki licząca sobie ponad 1500 lat. Jej kolebką jest legendarny klasztor Shaolin. W naszej sekcji zajęcia prowadzone są według bezpośredniego przekazu z tego właśnie miejsca. Ponadto posiadamy rekomendację Prezydenta Miasta Gdyni oraz jako jedyna sekcja w Trójmieście, rekomendację i licencję Polskiego Związku Wushu. Fakt ten oraz wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem zarówno zawodniczym jak i dydaktyczno-wychowawczym gwarantuje, że dziecko znajdzie się pod dobrą opieką. Trening sztuki walki poprzez swoją wieloaspektowość powoduje, że osoba trenująca rozwija się w wielu sferach. Przede wszystkim kształtowana jest postawa dyscyplinująca oraz samodyscyplina, która jest niezbędna nie tylko podczas treningu sportowego, ale również w życiu codziennym, chociażby w szkole. Pracy z dziećmi przyświeca motto: „Zanim pokonasz przeciwnika, pokonaj samego siebie”, dzieci uczone są co to jest systematyczna praca, w jaki sposób radzić sobie z niepowodzeniami, wzmacniają psychikę, walczą ze swoimi słabościami, pokonują bariery fizyczne i psychiczne oraz uczą się współdziałania w grupie. Ważne jest, że nasz system treningowy nie rozbudza w dzieciach agresji i uczy zasad fair play.

Grupa dla 5-cio i 6-cio latków

Kadra:
Trener: dr Krzysztof Brzozowski
Opiekun: mgr Alicja Brzozowska
Podczas treningów w tej grupie wiekowej realizowany jest autorski program treningowy obejmujący głównie ćwiczenia ogólnorozwojowe, elementy gimnastyki korekcyjnej oraz elementy chińskich sztuk walki. Podczas treningów dziecko poprawia swoją sprawność i rozwija motorycznie. Elementy wushu wprowadzane są stopniowo, tak aby ćwiczący mieli możliwość w miarę dokładnego ich opanowania. W drugiej połowie sezonu treningowego (w zależności od sprawności dzieci) do treningu włączane są podstawowe techniki kopnięć z wyskoku oraz podstawowe elementy gimnastyki (np. stanie i chodzenie na rękach z asekuracją trenera czy przerzut bokiem – popularna gwiazda). W okresie wakacyjnym dzieci mogą wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach z cyklu „Wakacje z Wushu”. Jest to cykl pięciodniowych zorganizowanych zajęć w godzinach 8.00-16.00. W tym czasie dzieci mają zapewnioną opiekę podczas wycieczek i zajęć sportowych i dydaktycznych oraz wyżywienie. Zawsze staramy się, aby organizowane wycieczki wnosiły coś nowego do świata małych odkrywców. W ramach zajęć wakacyjnych odwiedziliśmy Muzeum Wojskowe, gdzie odbyliśmy również warsztaty saperskie :), byliśmy również z wizytą na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii i Chemii, zwiedzając zakamarki niedostępne dla osób postronnych.

Grupa dla 9-12 latków

W tej grupie wiekowej większy nacisk położony jest na ćwiczenia kształtujące i wzmacniające układ mięśniowy. Ćwiczący oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych nauczani są konkretnych technik wushu. Ćwiczenia odbywają się pojedynczo (uderzenia, kopnięcia, tzw. ścieżki techniczne, formy ręczne i z bronią treningową) jak i w parach ćwiczebnych (np. kombinacje uderzeń i boków). Dzieci uczą się współżycia w grupie zgodnie z zasadami „fair play”. W późniejszym etapie wprowadzane są elementy walki, gdzie każdy trenujący ma określone zadanie do wykonania. Ćwiczenia takie odbywają się według obowiązującej w sztukach walki etykiety – z poszanowaniem drugiej osoby oraz pod bezpośrednim nadzorem trenera. Korzyści płynące z trenowania to przede wszystkim zrozumienie czym jest praca własna i dążenie do wytyczonego celu. Przed każdym trenującym i jego rodzicem lub opiekunem podczas rozmowy indywidualnie ustalany jest efekt końcowy, który miałby być osiągnięty. Należy zdać sobie sprawę, że harmonijny rozwój dziecka jest wynikiem pracy trenera, motywacji rodziców oraz pracy własnej dziecka.

Informacje dodatkowe

W naszej sekcji stawiamy na indywidualny rozwój każdego ćwiczącego. Jest to możliwe do zrealizowania tylko wtedy, gdy grupy ćwiczebna są niewielkie. Jakość prowadzonych w naszym ośrodku treningów ma również odzwierciedlenie w osiąganych wynikach sportowych, o których można przeczytać chociażby na łamach portalu Trójmiasto.pl. Nadmienić należy, że z grupy dziecięcej wywodzi się wielu medalistów zawodów krajowych i międzynarodowych w konkurencjach form. Osoby kontynuujące naukę w kolejnej grupie wiekowej (powyżej 13 roku życia) startują dalej w konkurencjach form oraz z sukcesami zaczynają starty w konkurencji walk. Z uwagi na indywidualne podejście do każdego trenującego istnieje możliwość trenowania w tzw. grupie przejściowej. Sytuacja taka ma miejsce gdy dziecko jest za duże aby trenować w grupie 9-12 lat, ale jednocześnie nie ma odpowiednich parametrów fizycznych kwalifikujących do grupy starszej. W sytuacji takiej osoba bierze udział w jednym treningu grupy starszej (jest to trening techniczny, podczas którego ćwiczący poznaje podstawy wushu) oraz drugim dla grupy 9-12 lat (gdzie utrwala poznany materiał).