Shaolin Kung Fu

Stowarzyszenie Atletyczne Chin Woo

Stowarzyszenie Atletyczne Chin Woo zostało założone 7 lipca 1910 roku w Szanghaju, jednak niektóre źródła wskazują na rok 1909. Organizację tą ustanowił Huo Yuanjia, który stoczył wiele zwycięskich pojedynków. Fakt, iż zmarł on w przeciągu kilku miesięcy od założenia stowarzyszenia pozwala przypuszczać, że nie był jedyną osobą odpowiedzialną za jego utworzenie. W rzeczywistości komitet założycielski stanowił sztab ludzi, ale ze względu na popularność Huo i jego nagłą śmierć zdecydowano, że będzie on "twarzą" całej organizacji.
Huo Juanjia był znanym i szanowanym chińskim bohaterem narodowym, toteż wielu mistrzów zgodziło się nauczać w jego szkole. Byli to:

 • Chen Zizheng - boks szponów orła;
 • Luo Guangyu - siedmiogwiezdna modliszka;
 • Zhao Lianhe - Xingyi;
 • Wu Jianquan - twórca Wu Taijiquan;
 • Chao Lianhe - Shaolin Bizong.

Ostatni z wymienionych mistrzów został głównym instruktorem po śmierci Huo Yuanjia.
Szkoła Chin Woo była jedną z pierwszych publicznych szkół walki w Chinach. Za cele stawiała sobie stworzenie środowiska sprzyjającego nauczaniu i poznawaniu sztuk walki. Wszystko to miało być opozycją dla potajemnego przekazywania wiedzy - jak to miało miejsce w przeszłości. Założeniem treningowym było przedstawienie ćwiczącym bogatego tła chińskich sztuk walki niezależnie od tego w jakim stylu będą się specjalizować. Stowarzyszenie Chin Woo poprzez swoją działalność dało początek Państwowym Instytutom Sztuk Walki. Działalność stowarzyszenia gorąco popierał Sun Yat Sen - ojciec Republiki Chińskiej. W 1915 roku na dorocznym festiwalu zorganizowanym przez stowarzyszenie, wygłosił do przybyłych zagrzewające przemówienie. Pięć lat później specjalnie dla Chin Woo przygotował grawerowaną tablicę z napisem "duch walki".
Szkoła Chin Woo została zamknięta przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej w 1966 roku (był to początek rewolucji kulturalnej). Po ponad dziesięciu latach pozwolono na wznowienie działalności Stowarzyszenia Atletycznego Chin Woo. Obecnie posiada ono ponad 150 filii na całym świecie. Obok tradycyjnych sztuk walki członkowie Chin Woo prowadzą działalność popularyzującą kaligrafię, chińskie szachy czy sztukę wysławiania się.

10 Tradycyjnych konkurencji CHIN WOO

Na początku działalności stowarzyszenia w Shanghaju, główny instruktor Chao Lianhe stworzył program nauczania, który obejmował 10 tradycyjnych form. Stały się one wizytówką szkoły Chin Woo. O ile różne style walk, a co za tym idzie formy w nich zawarte różnią się w zależności od mistrza, który ich nauczał, formy Chin Woo zostały zestandaryzowane. Należą do nich:
Formy ręczne:

 • Tantui - forma sprężystych kopnięć;
 • Gong Li Quan - forma potężnej pięści;
 • Jie Quan - forma pięści;
 • Da Zhan Quan - forma wielkiej walczącej pięści.

Formy z bronią:

 • Ba Gua Dao - forma szabli ośmiu diagramów;
 • Qun Yang Gun - forma kija;
 • Wu Hu Qiang - forma włóczni pięciu tygrysów.

Formy podwójne:

 • Jie Tan Tui - podwójna forma sprężystych kopnięć;
 • Tao Quan - podwójny układ pięści;
 • Dan Dao Chuan Qiang - szabla przeciwko włóczni.

Wykonania form Chin Woo charakteryzuje wolniejsze tempo, głęboka pozycja, silny i akcentowany ruch oraz wyraźne oddzielenie poszczególnych sekwencji. Pozwala to również zaprezentować poziom techniczny danego zawodnika jak również jego siłę i ekspresję w wykonywaniu technik.

Krzysztof Brzozowski
Źródła:
http://www.chinwoo.com
http://www.neijia.net/neijia/chinwoo_33.html

Wróć do spisu artykułów